Asbestverwijdering bouwafval

  1. asbestverwijdering bouwafval

Hermans Asbest in Osdorp aan het werk na een melding door een aannemer van asbest in bouwafval .
Asbest in bouw- en sloopafval kan zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Laat het daarom altijd verwijderen door een gecertificeerd Asbestverwijderingsbedrijf. Hermans Asbest is SC-530 gecertificeerd, het certificaat dat nodig is om legitiem asbest te mogen verwijderen. Wij werken volgens vastgestelde protocollen. Aan de hand van een asbestinventarisatierapport maken wij een saneringsplan. Door zorgvuldig te werk te gaan voorkomen wij de verspreiding van asbest naar mens en milieu. Hermans werkt uitsluitend met goed opgeleid personeel. Wij maken altijd gebruik van gezichtsmaskers, beschermende pakken en zo nodig een decontaminatie-ruimte. Zo kan Hermans Asbest uw veiligheid en dat van onze collega’s waarborgen.

In dit  specifieke geval werd door de aannemer asbest geconstateerd nadat de afvalcontainer gevuld was met bouw- en sloopafval. Hermans heeft het besmette afval in de daarvoor bestemde afvalzakken verplaatst en daarmee de asbest verwijderd.

Bij twijfel raadt Hermans Asbest aan om als eerste een inventarisatierapport op te laten maken. Zo’n rapport geeft duidelijkheid rondom het al dan niet inschakelen van een asbestverwijderingsbedrijf.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *