Hermans Asbest nieuws

 • veilig asbestverwijderen

  Besluit veilig verwijderen asbest

  Inpsectie SZW en de programmaraad Asbest van de Omgevingsdienst NL (OD.NL) hebben recent besloten een gezamenlijke agenda op te stellen voor het toezicht op de asbestsanering. Gezien de op handen zijnde verplichte sanering van asbestdaken uiterlijk in 2024 is gezamenlijk optreden steeds meer van belang. Daarnaast zal de samenwerking er voor zorgen dat illegale asbestverwijdering moeilijker […]

 • Asbest in plafond

  Hermans Asbest heeft in opdracht van de Gemeente Amstelveen de plafonds en achterwanden van de toiletten van een openbaar gebouw asbestvrij gemaakt. De plafonds met een totaal oppervlakte van 448m2 verdeeld over begane grond en 1e verdieping. Hier is per verdieping een containment gemaakt. Tevens zijn de scheidingswanden in de toiletten welke ook asbesthoudend zijn verwijderd in […]

 • asbestverwijdering bouwafval

  Asbestverwijdering bouwafval

  Hermans Asbest in Osdorp aan het werk na een melding door een aannemer van asbest in bouwafval . Asbest in bouw- en sloopafval kan zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Laat het daarom altijd verwijderen door een gecertificeerd Asbestverwijderingsbedrijf. Hermans Asbest is SC-530 gecertificeerd, het certificaat dat nodig is om legitiem asbest te mogen verwijderen. Wij werken […]

 • Subsidie verwijderen asbestdaken 2017

  De staatssecretaris van Milieu en Infrastructuur Sharon Dijksma heeft deze week bekend gemaakt dat de subsidieregeling verwijderen asbestdaken voor het jaar 2017 wederom vastgesteld is op €15.000.000,00. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Sinds de jaren ’90 weten we dat asbest een hoogst gevaarlijk goedje is. Vooral als het niet gehecht is en […]

 • asbest sanering Haarlem

  Asbest sanering

  Afgelopen week heeft Hermans Asbest een te renoveren pand gesaneerd dat aangekocht is door onze opdrachtgever aan de Houtmarkt, gelegen aan het Spaarne te Haarlem. 65m2 plafondplaten uit de garage en aangrenzende ruimte bg.  RK 2 containment sanering. Na afronden van deze asbest sanering kan er veilig verbouwd gaan worden Herken asbest aan de hand […]

 • veilig asbestverwijderen

  Grenswaarde van Asbest

  De grenswaarde voor asbest amfibolen wordt per 1 januari 2017 verlaagd van 10.000 naar 2.000 vezels/m3. Deze lagere grenswaarden bieden een betere bescherming van de gezondheid van mensen die in hun werk te maken hebben met blootstelling aan asbest amfibolen. Er zullen nu meer en verdergaande beschermingsmaatregelen moeten worden genomen bij werkzaamheden met een te […]

 • Asbest verwijderen

  Asbest in plaatmateriaal

  Hermans Asbest heeft recent een bedrijfspand aan de Kapoesaweg in Amsterdam Sloterdijk asbestvrij gemaakt. Het ging hier om 150m2 asbesthoudend plaatmateriaal en luchtkokers met asbest met een Risicoklasse 2. Hermans Asbest is hier 4 dagen met 4 man volop aan het werk geweest. Voor asbestverwijdering gelden strenge regels. Die staan in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het […]