Hermans Asbest is een gecertificeerd asbestverwijderaar

6

Hermans Asbest is in het bezit van SC-530

Het certificaat dat nodig is om legitiem asbest te mogen verwijderen, is het SC-530 certificaat. In de SC-530 staat een uitgebreide beschrijving voor asbestverwijdering. In dit geval gaat het om arbeidstechnisch en milieutechnisch correct verwijderen van asbest. Ook bevat het de richtlijnen voor wat er gedaan moet worden als er asbest vrijkomt  als gevolg van een incident. Hermans Asbest is goed op de hoogte  van de eisen van het certificatieschema. Hermans Asbest zal schriftelijk aantonen dat het certificatieschema wordt nageleefd.

Een SC-530 certificaat is te behalen door het volgen, en succesvol afronden van een SC-530 cursus. Men wordt in dit geval opgeleid tot een DAV (Deskundig Asbestverwijderaar). Een asbestverwijderingsproces mag alleen door een DAV uitgevoerd worden. De werkzaamheden die de DAV verricht, zullen moeten worden gecontroleerd door een DTA (Deskundig Toezichthouder Asbest), of door een inspectie-instelling.

SC-530 (asbestverwijdering)
voor het verwijderen van asbest, asbesthoudende producten en asbest besmet materiaal of asbest besmette constructieonderdelen voorafgaand aan sloop, renovatie of onderhoud in bouwwerken en objecten en na een incident.

Ascert gecertificeerd
CI-certificaatnummer: 24549/1.1
SCA-code: 01-C010154.01
VCA-gecertificeerd

Volgens de certificatie-instelling TüV Nederland
Elke melding wordt gecontroleerd.

certificering

 

 

 

 

Vraag direct offerte aan!Bel direct!