Hermans Asbestverwijdering

Hermans Asbestverwijdering

Asbest is een veelzijdig materiaal dat vroeger op grote schaal is gebruikt. Later bleek dat asbest ook heel gevaarlijk kan zijn: het materiaal bestaat uit kleine vezels die kanker kunnen veroorzaken als ze vrijkomen en worden ingeademd. Daarom is het toepassen van asbest sinds 1 juli 1993 verboden. In veel gebouwen, woningen en objecten (zoals treinen en schepen) bevindt zich nog asbesthoudend materiaal. Dat kan forse risico’s met zich meebrengen, vooral tijdens het bewerken en slopen van asbest, omdat daarbij veel vezels vrijkomen.

 

Is het verwijderen van asbest niet gevaarlijk voor de omgeving?

Hermans  Asbest zal zodanige maatregelen treffen dat zo min mogelijk asbestvezels in de omgeving terechtkomen. Uw personeelsleden of omwonenden lopen daarom vrijwel geen risico. Omdat bij verwijderingswerkzaamheden veel asbest­vezels kunnen vrijkomen en omdat asbestverwijderaars dagelijks met asbest in aanraking komen, dragen we beschermende kleding (zogeheten maanpakken).

 

Asbestverwijdering

Hermans is een SCA-gecertificeerd bedrijf (SC 530) voor het verwijderen van asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmet materiaal. Het specialisme ligt bij de verwijdering van  asbesthoudende beglazingskit en stopverf die voorkomt in de beglazing van  huizen en gebouwen van voor 1994. Hermans voert werkzaamheden uit conform de wet-, en regelgeving.

Neem contact op bij twijfel of vermoeden van asbest. Bel ons dan direct. We nemen ter plekke een opname af en geven snel duidelijkheid. Is het vermoeden terecht dan zorgen we voor een inventarisatie door een onafhankelijk laboratorium. Zo weet u snel wat er aan de hand is, wat er moet gebeuren en wat de kosten zijn.

Hermans Asbest ontzorgt; van subsidie aanvraag tot asbestsanering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *