Voorwaarden subsidie asbestdaken

Subsidie voor het verwijderen van asbestdaken kunt u alleen aanvragen wanneer u ook degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties en overheden, komen in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Voorwaarden Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

 • U bent degene die de factuur voor de asbestverwijdering betaalt.
 • De verwijdering van het asbestdak moet gestart en voltooid zijn in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.
 • U laat het asbestdak verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.
 • Het moet gaan om asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht (bijvoorbeeld dakbedekking van asbestgolfplaten en dakleien met asbest) en door verwering zorgen voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving. Dakbeschot komt niet in aanmerking!
 • U stuurt bij de subsidieaanvraag een factuur mee waaruit blijkt dat het asbestdak is verwijderd. Deze factuur mag afkomstig zijn van het asbestsaneringbedrijf, een aannemer of een andere partij die de verwijdering van het dak voor u heeft geregeld of laten regelen. Op de factuur moeten 2 verplichte gegevens staan.
  a) het aantal verwijderde m2 asbestdak;
  b) de adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd.
 • Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het astbestdak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Als deze melding niet is gedaan in het LAVS wordt uw subsidieaanvraag niet in behandeling genomen.
 • Alleen aanvragen met een totaal geïnventariseerd asbestdak van meer dan 35 m2 komen in aanmerking voor subsidie. Als u het totale oppervlak asbestdak in gedeelten laat verwijderen kunt u voor een verwijderd oppervlak van 35 m2 of minder wel een aanvraag doen, zolang het totale (geïnventariseerde) oppervlak asbestdak maar boven de 35 m2 ligt.
 •  U vraagt de subsidie aan binnen 6 maanden na de voltooiingsdatum van de verwijdering van het asbestdak. Als de verwijdering van het dak meerdere dagen in beslag heeft genomen, houdt u dus de laatste dag van de werkzaamheden aan als voltooiingsdatum.
 • Uitbetaling van de subsidie vindt alleen plaats op uw bankrekeningnummer.
 • Per adres bedraagt de subsidie maximaal € 25.000.
Voordat u een asbestsanering uitvoert, dient u altijd een inventarisatie te laten doen door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf. Dit bedrijf zal het totale aantal m2 asbestdak inventariseren op uw adres. Dit aantal geïnventariseerde m2 asbestdak moet meer dan 35 m2 zijn om in aanmerking te komen voor de subsidie. In het inventarisatierapport dat u ontvangt kunt u dit aantal m2 terugvinden.

Overheden

Overheden kunnen in aanmerking komen voor deze subsidieregeling. Wanneer zij een asbestdak verwijderen uit hoofde van hun wettelijke taak, krijgen zij geen subsidie vanuit deze regeling.

In de subsidieregeling zijn een aantal eisen voor de aanvrager opgenomen om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Drie van deze eisen hebben direct betrekking op het asbestverwijderingsbedrijf die het asbestdak verwijdert. Van deze bedrijven wordt een handeling gevraagd die er aan bijdraagt dat de aanvrager in aanmerking kan komen voor de subsidie.

Hermans Asbest voeldoet aan alle eisen die de Rijksoverheid stelt aan de Asbest verwijderingsbedrijven

Bron: Rijksoverheid voorwaarden-subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken