Wanneer moet ik materiaal met asbest laten verwijderen?

Materialen met asbest hoeft u niet altijd te (laten) verwijderen. Als het asbest in materiaal zit en er niets mee gebeurt, is verwijdering niet nodig. Zit het asbest niet in materiaal dan kunnen de asbestvezels snel vrij komen. In dat geval moet u het afschermen of laten verwijderen. Huurt u een woning? Dan is de verhuurder verantwoordelijk voor asbestverwijdering.

Hechtgebonden

Hechtgebonden asbest hoeft u meestal niet direct te laten verwijderen. De asbestvezels zitten stevig vast in het materiaal. Is het asbest in goede staat en wordt het niet bewerkt? Dan levert het geen direct gevaar op.

Losgebonden asbest

Bij losgebonden asbest zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal. De vezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen. Daardoor zijn de gezondheidsrisico’s veel groter.

Inventarisatie asbest

Voor de start van renovatie- of sloopwerkzaamheden moet duidelijk zijn of er asbest in het gebouw zit. En waar het asbest zit en hoe de situatie is. Hermans Asbest is een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Wij geven aan hoe groot de risico’s zijn van de geplande werkzaamheden. Hoe hoger het risico, hoe zwaarder de maatregelen.

Zelf asbest verwijderen

U mag als particulier zelf een beperkte hoeveelheid materiaal met asbest verwijderen. Dit mag alleen als dit kan zonder dat u het materiaal beschadigt. U kunt bijvoorbeeld zelf een vensterbank weghalen als deze met schroeven vastzit. Er mogen geen asbestvezels vrij kunnen komen. U mag niet meer dan 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal zelf verwijderen.

U moet altijd een sloopmelding doen bij uw gemeente als u asbest gaat verwijderen. Uw gemeente kan u verder vertellen welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen en waar u het materiaal kwijt kunt.

Asbest laten verwijderen door Hermans Asbest,een gecertificeerd bedrijf

Het is vaak gevaarlijker asbest op de verkeerde manier te verwijderen dan om het te laten zitten. De gemeente kan u als eigenaar van asbesthoudend materiaal dwingen om maatregelen te nemen. Is er een risico dat asbestvezels vrijkomen? Dan moet een gecertificeerd bedrijf het asbest verwijderen. Uw gemeente kan u vertellen wanneer u asbest moet laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

Voor asbestverwijdering gelden strenge regels. Die staan in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.

Omwonenden van asbestsanering

Een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf als Hermans zorgt ervoor dat zo min mogelijk asbestvezels in de omgeving komen. Omwonenden lopen daarom bijna geen risico. Op de werkplek zelf zijn de risico’s relatief het grootst. Medewerkers van een asbestverwijderingsbedrijf komen bijna dagelijks met asbest in aanraking. Daarom dragen zij beschermende kleding.

Asbest afschermen

Hermans kan asbest ook afschermen. Bijvoorbeeld met een luchtdichte wand of een luchtdicht verlaagd plafond. Dit lost het probleem van de asbest niet op, maar verschuift de oplossing naar een later tijdstip.

Kosten verwijdering asbest

Voor verwijdering van asbestdaken geldt sinds 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Verwijdering van asbest op andere plekken in en om de woning betaalt u zelf. Hiervoor is geen subsidie. Mensen met een uitkering kunnen bij sommige gemeenten terecht voor bijzondere bijstand. Prijzen voor asbestsanering kunt u opvragen bij gecertificeerde asbestverwijderaars.

Verwijdering asbest bij verkoop huis

Als u een huis koopt, hoeft de verkoper het eventueel aanwezige asbest niet te verwijderen. Weet de verkoper niet of er asbest in de woning zit? Dan kunt u een Hermans Asbest een asbestinventarisatie laten uitvoeren. U betaalt als nieuwe huiseigenaar de kosten hiervan. Ook moet u de kosten van verwijdering van asbest betalen. Of u moet afspreken met de verkoper dat hij de kosten op zich neemt.

Is er asbest aanwezig in de woning en meldt de verkoper dit niet aan u? Dan kan er sprake zijn van een verborgen gebrek.

Hou er bij de koop van een huis rekening mee dat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn.

Asbestverwijdering inzichtelijk via asbestvolgsysteem

Het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) legt alle handelingen met asbest vast. Van inventarisaties naar asbest tot en met de stort ervan. Eigenaren van gebouwen en bedrijven die asbest inventariseren en verwijderen werken met dit systeem. Zij kunnen alle informatie die ze hebben over asbest registreren in het LAVS.

 

Heeft u nog vragen?  Vul ons contactformulier in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact op